PAAVALIN KIRJEET – PISARA-ILTA 23.10.2013

By EsaUncategorizedWith 0 comments

Alta löydät keskustelurungon tulevaan Pisara-iltaan. Runko on laadittu Gordon Feen ja Douglas Stuartin kirjasta Kirjojen Kirja: Avaimia Raamatun tulkintaan (Perussanoma 1993). Tervetuloa Pisara-iltaan keskustelemaan.

Paavalin kirjeet ovat nykykristityille yhtä aikaa ajankohtaisia että outoja. Ajankohtaisia siksi, että lausekkeet ”kaikkia ovat syntiä tehneet”, ”synnin palkka on kuolema” ja ”armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon” (Room 3:28, Room 6:23, Ef. 2:8) puhuttelee kaikkia, kaikkialla ja kaikkina aikoina. Outoja esimerkiksi siksi, että ”tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla” ja ”hänen tulee peittää päänsä” (1. Tess 5:26 ,1. Kor 11:6) lausekkeiden käskymuotoja emme noudata suomalaisissa seurakunnissa. Outoutta lisää se, että julkisuuteen tulleista tiedoista käsitämme, että Koivumäen–kultti noudatti suunanto käskyä jopa ilmeisen sensuaalein tulkinnoin. Toisaalta Uuden testamentin kirjeiden luku- ja tulkinta on helppoa, mutta useasti se ei ole.

Tulevassa Pisara-illassa pohdimme Paavalin kirjeiden (ja ehkä muidenkin Uuden testamentin kirjeiden) tilanne- ja kulttuurisidonnaista luonnetta. Toisaalta kysymme: minkälaiset uskoa ja elämäntapaa ohjaavat sisällöt ovat nykyaikaan sovellettavissa?

Käsiteltävät aiheet:

Miten tunnistan kirjeiden tilapäisluonteen?
Käsiteltäviä esimerkkejä voisi olla:
– Miksi 1. Kor 9 Paavali puolustaa omaa apostolin asemaa juuri Korinttilaiskirjeessä?
– Miksi Paavalille oli tarpeellista puhua heikomman uskovan periaatteesta suhteessa epäjumalanpalvelukseen (1. Kor 8 / 10)?

Voit miettiä itse lisää keskustelevia esimerkkejä.

Miten tunnistan mikä on kirjeen kirjoittajan alkuperäinen merkitys?
– 1. Kor 13:10 puhuu: ”…kun täydellinen tulee, vajaavainen katoaa.” Armolahjojen toiminnan nykyaikana kieltävät viittaavat sanaan ”täydellinen” Uuden testamentin kaanonina 300-400-luvulta. 1. Korinttilaiskirje kuitenkin kirjoitettiin 50-luvulla jKr. Alkuperäinen merkitys muodostuu kirjeen lähettäjän ja vastaanottajien ymmärryksestä.

Miten teen moraalisia päätöksiä kirjeiden kohdalla (mikä on absoluuttista ja kaikkia sitovaa / mikä kulttuurisidonnaista)?
Käsiteltäviä esimerkkejä
– Syntilistat

Voit miettiä itse lisää keskustelevia esimerkkejä.

Tunnistanko johdonmukaisuudet ja eroavaisuudet?
Käsiteltäviä esimerkkejä:
– Toisaalta kiellot naiselle opettaa (1. Tim 2:12), toisaalta esimerkit jossa nainen toimii kielletyn roolit vastaisesti (Room 16:1-2, 3, 7)
– Epäjumalten liha / ruoka-aineet (1. Kor 10:23-29, Ap.t. 15:29, Ilm 2:14, 20)

Tunnistatko ne kulttuuriset vaihtoehdot Paavalille valittavissa moraalisen päätöksen teon kohdalla?
Käsiteltäviä esimerkkejä:
– Kreikkalais-roomalainen kulttuuri paikoitellen tuomitsi homoseksin harjoittamisen ja paikoitellen hyväksyi. Miksi Paavali valitsi ensimmäisen vaihtoehdon?

Miten suhtautua asioihin, jossa meidän oma kulttuuri on haavoittunut, mutta Paavali ei ole niin tiukkasanainen?
Käsiteltäviä esimerkkejä:
– Toisaalta Paavali opettaa, että juopuminen on syntiä (Ef. 5:18) Toisaalta hän neuvoo vähään viinin käyttöön (1. Tim 5:23).