Kärsimysviikon aatto: heikkouden voima

By EsaUncategorizedWith 3 comments

Yksi keskeinen Raamatun hengellinen periaate löytyy kuuluisan apostolin Paavalin kuvauksesta omasta kärsimyksestään (2.Kor 12:9): 

Voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.

Sama periaate, jossa ihminen tajuaa oman riippuvuuden ja kyvyttömyyden Jumalan edessä, löytyy toistumiseen Raamatusta ja ennen kaikkea Jeesuksen kärsimyksen suuresta esikuvasta (2. Kor 13:4):

Hän oli heikko, kun hänet ristiinnaulittiin, mutta Jumalan voimasta hän elää. Mekin olemme heikkoja, koska olemme häneen liitettyjä, mutta yhdessä hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta, ja te saatte sen tuntea.

Kukaan ei voinut Jeesusta auttaa, edes Jumala, ennen kuin kärsimyksen mitta täyttyi. Vasta silloin Jumalan voima saattoi tulla näkyväksi ja todistaa Jeesuksen kärsimyksen tuoneen tavoitellun voiton. Jumala herätti kuolleen ja haudatun Jeesuksen kolmantena päivänä kuolleista ylös osoittaakseen voimansa tulevan jopa kuolemaan päättyneen kärsimyksen keskelle. 

Nykypäivän kristillisyys saattaa elää todeksi saman superapostolisyndrooman näkyjen ja visioiden näkijöistä, jota vastaan Paavali kirjoitti edellä siteerattu jakeet 2. Korinttilaiskirjeen luvuissa 11-14. Hänen apostolinen auktoriteetti ei riippunut näkyjen tai ihmeiden määrästä (2. Kor 12:1-5), vaikka niitäkin oli. Itseasiassa hänellä ei ollut lupaa julistaa ekstaattisinta kokemustaan himmentääkseen sanomaansa Ristiinnaulitusta, vaan hän mieluummin kertoi heikoksi, Jumalasta riippuvaiseksi tulemisestaan. 

Paavalin kuvaus omasta kärsimyksestä herättää edelleen Raamatun tutkijoissa intohimoja. Yksi kauneimmista on seuraava:

Niin kuin Jumalan voima paljastettiin ristiinnaulitun Kristuksen heikkouden kautta maailman pelastumiseksi, samalla tavoin ylösnousseen Jeesuksen voima paljastettiin apostolille hänen heikkouden kautta nöyryytyksen ja tuskan keskellä. -R Leivstand

Vain kivun ja kärsimyksen kautta kristitty saattaa päästä kokemaan todellista Jumalan voimaa, koska ihminen riisutaan omasta yrittämisestä, taidollisuudesta, lahjakkuudesta ja ymmärryksestä kokonaan riippuvaiseksi Jumalan avusta kaiken elämän keskellä. 

Pääsiäinen sen kertoo. Kärsimys on siunaukseksi.

Näillä sanoilla tahdon siunata sinua näin kärsimysviikon aattona.

Esa Hyvönen

* Tämä kirjoituksen otsikko ja rakenne innoittui Stephen Notleyn saarnasta.